Maandag A01 17.15 - 18.25 Pupillen 2e abonnement, en junioren C
Maandag A02 18.40 - 19.50 Junioren B en junioren A
Maandag A03 20.05 - 21.15 Neo’s, senioren en masters
Dinsdag   16.55 - 18.05 CF / YF
Donderdag A04 18.10 - 19.20 2e abonnement junioren en ouder
Zaterdag A05 07.50 - 09.00 Pupillen 1e abonnement